Constitution approved

IMPORTANT LETTER FOR ALL MEMBERS OF THE ARAB HORSE SOCIETY OF SOUTH AFRICA

Department-of-Agriculture-and-forestryDear All

APPROVAL OF THE CONSTITUTION OF THE ARAB HORSE SOCIETY OF SOUTH AFRICA

We are very glad to advise that all the amendments have at last been accepted by the Registrar.

Attached hereto please find a copy of the letter from the Registrar and the new Constitution confirming such amendments for your records. This letter will also be posted on our Facebook page and available for you on our website.

NEXT STEP:
We will now be sending out notifications per province calling for Regional Meetings at which meetings your Province will elect his / her Provincial Representative.

Thereafter we will convene a Council meeting agree on a date for an AGM and call an AGM in due course.

It has been quite a process to get our Society back to this point but there is much for us to consider before our AGM which i will keep you informed of in due course.

Kind Regards,

Wes Hayes
President
Arab Horse Society of South Africa


Geagte lede

GOEDKEURING VAN DIE GRONDWET VAN DIE ARABIERPERDGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

Ons is baie verheug om te rapporteer dat AL die wysigings in die Grondwet uiteindelik deur die Registrateur aanvaar en goedgekeur is.

Hierby aangeheg vind ‘n afskrif van die brief vanaf die Registrateur en die nuwe Grondwet wat sodanige wysigings bevestig. Hierdie brief sal ook vir u gerief op ons Facebook-bladsy en webwerf geplaas word.

VOLGENDE STAP:
Ons sal nou volgende aan elke Provinsie ‘n kennisgewing uitstuur om Streeksvergaderings te beroep.

Tydens hierdie Streeksvergaderings sal elke Provinsie ‘n verteenwoordiger verkies wat u Provinsie op die Raad van die Genootskap sal verteenwoordig.

Daarna sal ‘n Raadsvergadering beroep word waartydens daar op ‘n datum vir ‘n AJV ooreengekom sal word.

Dit was ‘n proses om die Genootskap weer op hierdie punt terug te bring. Daar is nog baie sake wat oorweeg moet word voordat ‘n AJV gehou kan word.

U sal op hoogte gehou word van die verloop van sake.

Vriendelike groete,

Wes Hayes
President
Arabierperdgenootskap van Suid-Afrika

Comments are closed