Purebred Arabians National Championships 2018

 

 

       

SA National Championships
START: 28 Mar 2018 - END: 31 Mar 2018 - LOCATION: Afri-Dome, Parys

Facebook Twitter Google +

 


Arab Horse National Championships 2018


The Arab Horse Society of South Africa will host the SA National Championships at the Afri-dome in Parys from 28 - 31 March 2018.

 

INLIGTING VAN DIE ORGANISEERDERS

STALLE

 • BESKIKBAAR VANAF MAANDAG 26 MAART ‘18 – DAAR GAAN HIERDIE JAAR WEER PRYSE WEES VIR DIE MOOISTE STALLE. VERTONERS WAT VROEER WIL ARRIVEER, REEL ASB DIREK MET CAROL-ANNE BY DIE AFRI-DOME @ R45.00 PER STAL.

LAAT INSKRYWINGS

 • DIE SKOUKANTOOR SAL NA AFLOOP VAN ELKE DAG SE VERRIGTINGE VIR ‘N HALFUUR OOP WEES SODAT LAAT INSKRYWINS VIR DIE VOLGENDE DAG GEDOEN KAN WORD. GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL VIR DIE DIESELFDE DAG WAT JY SKOU AANVAAR WORD NIE – MOET KONTANT BETAAL WORD – GEEN PERD SAL TOEGELAAT WORD OM DEEL TE NEEM, SONDER BETALING NIE.

DIE DOME

 • SAL ELKE AAND NA DIE DAG SE VERRIGTINGE, BESKIKBAAR WEES VIR OEFEN VAN PERDE, MAAR SAL GESLUIT WEES IN DIE OGGEND SODAT DIE PERSONEEL DIE BAAN VIR DIE DAG SE PROGRAM KAN VOORBEREI

STALJONGETES

 • DAAR SAL ETES BESKIKBAAR WEES BY DIE RESTAURANT. REEL ASB MET KARIN.

WOENSDAG

 • HALTERKLASSE BEGIN 13h00, 19H00  IS ‘N VERWELKOMINGSFUNKSIE IN DIE SHOOT – GRATIS - ALMAL WELKOM!!

DONDERDAG EN VRYDAG

 • RYKLASSE BEGIN 8H00 – EN SKOU TOT LAAT

SATERDAG

 • RYKLASSE BEGIN 8H30 
 • DESERT RACE:  CANCELLED
 • DAAR GAAN WEER ‘N WISSELTROFEE WEES VIR BESTE HANTEERDER EN RUITER ASOOK ‘N TROFEE EN DAN SERTIFIKAAT VIR ELKE ”YOUTH”  KAMPIOEN EN RESERVE KAMPIOEN.
 • 19H30 IS DIE PRYSUITDELING.    BESPREEK JOU KAARTJIES VROEGTYDIG EN ONTHOU OM JOU KAARTJIE SAAM TE BRING

 

INFORMATION FROM THE ORGANISERS

STABLES

 • WILL BE AVAILABLE FROM MONDAY 26 MARCH ‘18. ALL EARLY ARRIVALS MUST PLEASE ARRANGE DIRECTLY WITH CAROLL-ANN AT THE -DOME @ R45.00 PER STABLE. PRIZES FOR THE PRETTIEST STABLE.

LATE ENTRIES

 • THE SHOW OFFICE WILL BE OPEN FOR HALF AN HOUR AFTER EACH DAY’S PROCEEDINGS, TO DEAL WITH LATE ENTRIES FOR THE FOLLOWING DAY’S CLASSES. NO LATE ENTRIES WILL BE ACCEPTED FOR CLASSES HELD ON THE DAY – ONLY CASH WILL BE ACCEPTED -   HORSES WILL ONLY BE ALLOWED TO SHOW IF PAYMENT WAS MADE BEFOREHAND.

THE DOME

 • WILL BE AVAILABLE EVERY EVENING FOR TRAINING, AT THE END OF THE DAYS PROGRAM. IT WILL BE CLOSED IN THE MORNING IN ORDER TO PREPARE THE RING FOR THE DAY’S EVENTS.

GROOM MEALS

 • GROOM MEALS WILL BE AVAILABLE AT THE RESTAURANT. PLEASE ARRANGE WITH KARIN.

WEDNESDAY

 • HALTER CLASSES STARTS AT 13h00, 19H00   WELCOMING FUNCTION IN THE SHOOT – EVERYBODY WELCOME!!

THURSDAY AND FRIDAY

 • RIDING CLASSES START AT 8H00 – TILL LATE

SATURDAY

 • RIDING CLASSES START AT 8H30.
 • DESERT RACE: CANCELLED
 • FLOATING TROPHIES FOR BEST HANDLER AND RIDER OF THE SHOW AND TROPHIES FO ALL PLUS CERTIFICATES FOR ALL YOUTH CHAMPIONS AND RESERVE CHAMPIONS.
 • PRIZE-GIVING WILL START AT 19H30. BOOKING IS ESSENTIAL AND PLEASE DO SO WELL IN ADVANCE. DO NOT FORGET TO BRING YOUR MEAL TICKET TO THE PRIZE GIVING

 

Please find below all important documents.

Download Documents


# Name Description
1. Arab Horse Nationals Pricelist .pdf
2. Arab Horse Nationals Time Table .pdf

  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.EVENT INDEX  PAST EVENTS  BACK TO TOP

 

 

COPYRIGHT © ARAB HORSE SOCIETY OF SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET